Επαγγελματικός Προσανατολισμός

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ:

Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Λήψη επαγγελματικής απόφασης

Πληροφόρηση για σπουδές και επαγγέλματα

Συμπλήρωση μηχανογραφικού

Αναζήτηση πανεπιστημίων και κολλεγίων

Χορήγηση ερωτηματολογίων και τεστ για διερεύνηση:

  • Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων
  •  Προσωπικότητας
  •  Αξιών
  •  Ικανοτήτων
Επικοινωνήστε μαζί μας