Οι νέοι έχουν το λόγο

Διαρθρωμένος Διάλογος

Της Αθανασίας Κωνσταντίνου

 

Οι Νέοι έχουν το λόγο!

 Σε 21 κοινά συμπεράσματα κατέληξαν οι Νέοι για το τι θέλουν να δουν ν’ αλλάζει στην Ευρώπη.

21 κοινές απόψεις επισημαίνουν την επιτυχία  της Ευρωπαϊκής Συνόδου Νεολαίας που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο στο Δουβλίνο!


Δίνοντας έμφαση στο θέμα της κοινωνικής ένταξης των νέων, η Σύνοδος Νεολαίας πραγματοποιήθηκε το μήνα Μάρτιο στο Δουβλίνο. Νέοι από όλη την Ευρώπη συζήτησαν τα αποτελέσματα των εθνικών τους διαβουλεύσεων μεταξύ νέων και υπεύθυνων λήψης αποφάσεων.

Οι νέοι κατέληξαν σε 21 κοινά συμπεράσματα εκ των οποίων το 1/3 κάνουν φανερή τη σημαντικότητα του ρόλου που διαδραματίζουν οι οργανώσεις νεολαίας ως προς την κοινωνική ένταξη και τη διαμόρφωση της νεανικής εργασίας (youth work).

Οι Νέοι της Ευρώπης συμφωνούν στο ότι πρέπει να έχουν το δικαίωμα στην ίση και δίκαιη μεταχείριση στην απασχόληση, αμειβόμενη πρακτική άσκηση  και επιχορηγημένη κατάρτιση.

Επίσης, πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στη δωρεάν και καλή ποιοτική εκπαίδευση από το πρωτοβάθμιο μέχρι το τριτοβάθμιο επίπεδο.  Ακόμη, πρέπει να διασφαλιστούν τα κοινωνικά δικαιώματα και ιδιαίτερα η δωρεάν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αξιοπρεπή προσιτή σε τιμή στέγαση.

Στις απόψεις των νέων, υπογραμμίζεται έντονα το ότι οι οργανώσεις νεολαίας πρέπει αναγνωριστούν για τη συνεισφορά τους στην κοινωνία. Επίσης είναι σημαντικό να αναγνωριστεί το ότι  οι νέοι  κατέχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του Υοuth Working.

Τα 21 Κοινά συμπεράσματα θα περάσουν στο ψήφισμα του συμβουλίου για την κοινωνική ένταξη στο τέλος του 18 μηνου κύκλου του Τρίο Προεδρίας ( Ιρλανδία, Λιθουανία, Ελλάδα)

Όσον αφορά τα συμπεράσματα για την αναγνώριση του ποιοτικού youth working οι αποφάσεις των νέων θα συζητηθούν στο  συμβούλιο Υφυπουργών Νεολαίας/ Υπουργών Παιδείας που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο. 

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας το οποίο είναι υποστηρικτής της συνόδου υποστηρίζει ότι ο Δομημένος Διάλογος είναι μια χρήσιμη διαδικασία για την εμπλοκή των νέων στη λήψη πολιτικών αποφάσεων της ΕΕ σε θέματα που αφορούν τους νέους.

Πηγή: EυρωπαϊκόΦόρουμ Νεολαίας

Comments