Ευκαιρίες για Πρακτική Άσκηση στα Ινστιτούτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευκαιρίες για Πρακτική Άσκηση στα Ινστιτούτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Της Αθανασίας Κωνσταντίνου

«Δουλεύοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτάς ένα ανταγωνιστικό Βιογραφικό»

Οι νεαροί απόφοιτοι κάνοντας Πρακτική Εξάσκηση σε Όργανα της ΕΕ, εκτός από εργασιακή πείρα, νέες γνωριμίες, κερδίζουν και άλλα πολλά χρήσιμα και εποικοδομητικά για την μελλοντική τους καριέρα, εφόδια!! Η εμπειρία που θα αποκομίσει κάποιος κάνοντας Πρακτική Εξάσκηση σε Θεσμικό Όργανο της ΕΕ μπορεί να αποτελέσει ένα γερό θεμέλιο λίθο για την Καριέρα του και πιθανόν και το εισιτήριο για μια μόνιμη θέση εργασίας στην ΕΕ!

Είστε Απόφοιτοι; Δηλώστε Συμμετοχή!

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

Διάρκεια: 5 μήνες

Μηνιαία αμοιβή: Nαι, 1100

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Ιανουαρίου / 31 Αυγούστου

Ημερομηνία έναρξης άσκησης: 1 Οκτωβρίου/1 Μαρτίου  

 

Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο:  

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html

Διάρκεια: 5 μήνες

Μηνιαία αμοιβή: Ναι, 1200

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Μάιου/ 15 Οκτωβρίου

Ημερομηνία έναρξης άσκησης: 1 Οκτωβρίου/ 1 Μαρτίου


Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

http://www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office?lang=en

Διάρκεια: 5 μήνες

Μηνιαία αμοιβή: Ναι

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Αυγούστου

Ημερομηνία έναρξης άσκησης:1 Φεβρουαρίου ή 1 Σεπτεμβρίου

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Διάρκεια: 5 μήνες

Μηνιαία αμοιβή: Ναι

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1 Οκτωβρίου/ 1 Μάιου

Ημερομηνία έναρξης άσκησης: 1 Μαρτίου/ 1 Οκτωβρίου

 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο:

http://eca.europa.eu/portal/page/portal/aboutus/workingatthecourtofauditors/Traineeship

Διάρκεια: 5 μήνες

Μηνιαία αμοιβή: Ναι, 1200

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: δεν καθορίζεται

Ημερομηνία έναρξης άσκησης: δεν καθορίζεται

 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships

Διάρκεια: 5 μήνες

Μηνιαία αμοιβή: Ναι

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου/31 Μαρτίου

Ημερομηνία έναρξης άσκησης:16 Φεβρουαρίου/16 Σεπτεμβρίου

 

Επιτροπή των Περιφερειών:  

http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/traineeships.aspx

Διάρκεια: 5 μήνες

Μηνιαία αμοιβή: Ναι, 1000

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Σεπτεμβρίου/31 Μαρτίου

Ημερομηνία έναρξης άσκησης: 16 Φεβρουαρίου/16 Σεπτεμβρίου

 

Ευρωπαϊκός Διαμεσολαβητής:

http://www.ombudsman.europa.eu/trainee/en/default.htm

Διάρκεια: 4 -12 μήνες

Μηνιαία αμοιβή: Ναι

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Aπριλίου/ 31 Αυγούστου

Ημερομηνία έναρξης άσκησης: 1 Σεπτεμβρίου/ 1 Ιανουαρίου

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα:

http://www.ecb.int/ecb/jobs/apply/html/index.en.html#howto

 

http://www.ecb.int/ecb/jobs/pdf/coe_traineeship.pdf?5ea210b82dabe5f121d4c080f18540f1

Διάρκεια: καθορίζεται στη θέση που προκηρύσσεται

Μηνιαία αμοιβή: Ναι, 950 ή 1800

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: καθορίζεται στη θέση που προκηρύσσεται

Ημερομηνία έναρξης άσκησης: καθορίζεται στη θέση που προκηρύσσεται

 

Εuropean Data Protection Supervisor:

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/cache/off/EDPS/HR/traineeship

Διάρκεια: 5 μήνες

Μηνιαία αμοιβή: Ναι, 950

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1 Οκτωβρίου/ 1 Μαρτίου

Ημερομηνία έναρξης άσκησης: 1 Μαρτίου/ 1 Οκτωβρίου

 

Περισσότερες Ευκαιρίες για Πρακτική Άσκηση στην ΕΕ:

http://europa.eu/epso/discover/useful_links/index_en.htm#chapter3

Βρείτε όλους τους επερχόμενους διαγωνισμούς πρόσληψης προσωπικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο: www.eu-careers.eu

 Για πληροφορίες για τις Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

e-mail: eucareers.ucy@gmail.com

Facebook: EU Careers – Cyprus

Twitter:@eucareerscy
Comments