Ποιοί είμαστε- About us

Άννα Δαλώση_Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Κύπρο

Η Άννα Δαλώση είναι ιδιωτική Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδεύτρια στην Κύπρο. Ως Σύμβουλος προσφέρει υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε μαθητές και Συμβουλευτικής Απασχόλησης σε ενήλικες.Ως Εκπαιδεύτρια συνεργάζεται με ιδιωτικές εταιρίες και οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Έχει συνεργασθεί με φορείς όπως: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, SEAL CYPRUS, Δήμος Λευκωσίας, Υπουργείο Εργασίας, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, Σχολεία, Σύνδεσμοι Γονέων, Παγκύπρια Σχολή Γονέων κλπ. Η Άννα Δαλώση είναι πιστοποιημένη ως εκπαιδεύτρια από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών με ειδίκευση στα Παιδαγωγικά και στην Ψυχολογία. Σπούδασε Συμβουλευτική και Προσανατολισμό στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αθηνών (ΑΣΠΑΙΤΕ). Κατέχει Master’s in Education από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Master’s inBusiness Administration από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης της Κύπρου.

Ως Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού εργάσθηκε αρχικά στο ιδιωτικό σχολείο «Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη» στην Αθήνα. Κατόπιν απασχολήθηκε στο χώρο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ξεκινώντας από τη Διαχείριση Έργου (Project Management) στον τομέα της Άσκησης Πολιτικής Πίεσης (Lobbying).

Στη συνέχεια, μετακινήθηκε στον τομέα της Απασχόλησης και των Κοινωνικών Υποθέσεων και εργάσθηκε στην Ελλάδα ως Σύμβουλος Απασχόλησης και Επαγγελματική Διαμεσολαβήτρια σε τρία έργα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο:

«ΠΕΡΣΕ-ΦΩΝΗ. Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των Γυναικών» (Δήμος Αθηναίων),

«Προσαρμογή Κινητικά Αναπήρων σε στοχευμένους Εργασιακούς Χώρους» (Αναπτυξιακή Σύμπραξη Πρωτέας).

«Διευκόλυνση της Πρόσβασης και της Επιστροφής στην Αγορά Εργασίας» (YWCA Greece).

Η Άννα Δαλώση εγκαταστάθηκε στην Κύπρο το 2007 ως Εμπειρογνώμων/ Σύμβουλος Απασχόλησης στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση και Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης».

Στη συνέχεια εργάσθηκε ως Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας (2009- 2010).

Η Άννα Δαλώση εργάσθηκε στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου από το Μάρτιο του 2012 μέχρι τον Ιούνιο του 2015 στη θέση της Υπεύθυνης Έργου στο Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στη συνέχεια εργάσθηκε ως Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας (2009- 2010). Το Σεπτέμβριο του 2015 επέστρεψε στον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας ως Εκτελεστική Διευθύντρια όπου παρέμεινε για ένα έτος.

Η Άννα Δαλώση εργάσθηκε στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου από το Μάρτιο του 2012 μέχρι τον Ιούνιο του 2015 στη θέση της Υπεύθυνης Έργου στο Γραφείο Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ως Εκπαιδεύτρια συνεργάζεται με ιδιωτικές εταιρίες και οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Έχει συνεργασθεί με φορείς όπως: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, SEAL CYPRUS, Δήμος Λευκωσίας, Υπουργείο Εργασίας, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, Σχολεία, Σύνδεσμοι Γονέων, Παγκύπρια Σχολή Γονέων κλπ.

Η Άννα Δαλώση είναι ιδρυτικό μέλος του οργανισμού SEAL CYPRUS

Επισκεφτείτε το προφίλ της Άννας Δαλώση στο SALTO (Support Advanced Learning Training Opportunities) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επικοινωνήστε με την Άννα Δαλώση

About us

Anna Dalosi in LinkedIn

Anna Dalosi is a private Careers Adviser and Trainer based in Cyprus. As an Adviser, she is offering Careers Counselling, Orientation and Guidance services to students and adults.As a trainer she is working with private companies and public organisations in Cyprus and abroad. She has worked as a trainer with entities such us European Commission, Youth Board of Cyprus, Cyprus Youth Council, SEAL CYPRUS, Municipality of Nicosia, Ministry of Employment, Cyprus Academy of Public Administration, Schools, Parents' Association, Pancyprian School of Parents and more. She is an HRDA certified Trainer.She graduated from the School of Philosophy of the National University of Athens with a major in Education and Psychology. She studied Counselling and Careers Advisory in the Higher School of Pedagogical and Technological Education in Athens.

She holds a Masters in Education from the Hellenic (Greek) Open University and a Masters in Business Administration from the Mediterranean Institute of Management in Cyprus.

Anna Dalosi first worked as a Careers Adviser in the “Zirides School”, a renowned private school in Athens. She then worked in the framework of European Programmes starting as a Project Manager in the field of European Lobbying.

Later, she made a transition to the field of Employment & Social Affairs and she worked as a Careers Adviser and a Job Coach in 3 projects co-funded by the European Social Fund in Greece:

PERSE-FONI Action Plan. Operational Programme "Employment and Vocational Training. Measure 5.3: Integrated interventions in favour of women”. (Municipality of Athens, Centre for Employment and Enterprising).

EQUAL Community Initiative. Sub-programme “Adaptability. Measure 1.1: Adaptability of People with Disabilities in targeted Workplaces” (PROTEAS Developmental Consortium).

EQUAL Community Initiative. Thematic Activity: “Employability. Measure 1.1: Re- integration to the labour market. “Praxis” Employment Cooperation”. YWCA Greece

Anna Dalosi relocated to Cyprus in 2007 as an Expert Consultant/ Careers Adviser to the Ministry of Employment in the framework of the project: “Enhancement & Modernisation of the Public Employment Services (PES)”.

Thereafter she worked as Project Manager of European Programmes at the Cyprus Youth Clubs Organisation (2009- 2010). In September 2015 she returned for a year to the Cyprus Youth Clubs Organisation as the Executive Director of the organisation.

From March 2012 to June 2015, Anna Dalosi worked in the Open University of Cyprus as the Project Manager of the University-industry liaison office of the Open University of Cyprus.

As a trainer she is working with private companies and public organisations in Cyprus and abroad. She has worked as a trainer with entities such us European Commission, Youth Board of Cyprus, Cyprus Youth Council, SEAL CYPRUS, Municipality of Nicosia, Ministry of Employment, Cyprus Academy of Public Administration, Schools, Parents' Association, Pancyprian School of Parents and more.

Anna Dalosi is a founding member of the organisation SEAL CYPRUS

Visit Anna Dalosi’s Trainer’s Profile in the European Commission’s SALTO (Support Advanced Learning Training Opportunities)

Contact Anna Dalosi