Συμβουλευτική Απασχόλησης

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ:

Προετοιμασία για τη συνέντευξη

 • Προετοιμασία για αποτελεσματική παρουσίαση.
 • Μελέτη των συχνότερων ερωτήσεων των συνεντεύξεων.
 • Παρακολούθηση βίντεο με τα ναι και τα όχι μιας συνέντευξης.
 • Πρόβες συνέντευξης με τη Σύμβουλο.
 • Επαγγελματική συμπεριφορά.
 • Γλώσσα του σώματος και επικοινωνία.
 • Διαχείριση του στρες της συνέντευξης.

Βιογραφικό σημείωμα.

 • Συγγραφή βιογραφικού. Εμφάνιση και περιεχόμενο.
 • Διαχείριση προβληματικών σημείων (κενά και έλλειψη συνέχειας μεταξύ σπουδών και καριέρας).
 • Ανάδειξη των δυνατών μας σημείων και εξισορρόπηση των αδυνάτων.

Συνοδευτική επιστολή

 • Ανάλυση αγγελίας
 • Ανάδειξη των προσόντων μας
 • Πως θα πείσουμε ότι είμαστε κατάλληλοι για τη δουλειά
 • Σύνταξη επαγγελματικής συνοδευτικής επιστολής

Σχεδιασμός καριέρας

 • Τα προσόντα μας και η αγορά εξεύρεσης εργασίας
 • Κανάλια πληροφόρησης για νέες θέσεις εργασίας
 • Τα ναι και τα όχι κατά την αναζήτηση εργασίας
 • Σχεδιασμός καριέρας
 • Προσέγγιση εργοδοτών
 • Ανάδειξη των κρυμμένων ταλέντων και απόκτηση αυτοπεποίθησης

Επικοινωνήστε μαζί μας