Συνέντευξη: κορυφαία λάθη

Η Άννα Δαλώση, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, συμβουλεύει τί να αποφύγετε κατά τη συνέντευξη επιλογής προσωπικού.

Η απόδοσή σας στη συνέντευξη επιλογής προσωπικού είναι αμφισβητήσιμα ο καθοριστικότερος παράγοντας για το εάν θα εξασφαλίσετε ή όχι τη δουλειά που επιθυμείτε. Για τους νέο-εισερχόμενους στην αγορά εργασίας το γεγονός ότι έχουν μικρή ή καθόλου πείρα σημαίνει ότι η απόδοσή τους στη συνέντευξη είναι ο παράγων που μπορεί τους διαφοροποιήσει από τους άλλους υποψήφιους. Υπάρχουν πέντε βασικά λάθη που αφήνουν αμέσως εκτεθειμένους τους υποψήφιους:

interview mistake

Πηγαίνουν στη συνέντευξη χωρίς να έχουν διερευνήσει την οργάνωση/ εταιρία. Ενώ φαίνεται να είναι το βασικό βήμα όταν αναζητούμε εργασία, βλέπουμε συνεχώς υποψήφιους που δεν δείχνουν την απαιτούμενη επιμέλεια ώστε να μελετήσουν την εταιρία στην οποία αιτούνται για δουλειά. Είναι ζωτικής σημασίας για τους υποψηφίους να είναι σε θέση να μιλήσουν με βεβαιότητα και εξυπνάδα για αυτό με το οποίο ασχολείται ο πιθανός εργοδότης. Πρέπει να είστε σε θέση να εκθέσετε συγκεκριμένα στοιχεία για την οργάνωση/ εταιρία, που περιλαμβάνουν: την ιστορία της, την οικονομική της θέση, την αποστολή της, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει, την αγορά στην οποία λειτουργεί και τους κύριους ανταγωνιστές της.

interview mistake

Δίνουν γενικές και αόριστες εξηγήσεις όταν τους ρωτούν γιατί θέλουν να εργασθούν στην οργάνωση/ εταιρία και στη συγκεκριμένη θέση.Όταν ρωτιούνται γιατί θέλουν να εργασθούν στην οργάνωση/ εταιρία και στη συγκεκριμένη θέση πολλοί υποψήφιοι δίνουν τις πολύ γενικές και καθόλου πειστικές απαντήσεις. Αυτό δίνει την εντύπωση ότι ψάχνουν οποιοδήποτε ρόλο στην αγορά εργασίας και όχι τη συγκεκριμένη εργασία και αυτό απωθεί τους εργοδότες. Για να αποφύγετε αυτό το λάθος, πρέπει να είστε ενθουσιώδεις και να μιλάτε συγκεκριμένα για τις πτυχές του ρόλου ή της οργάνωσης/ εταιρίας που σας εκφράζουν και σας ελκύουν.

interview mistake

Δεν ξέρουν το βιογραφικό τους σημείωμα λεπτομερώς.Πολλοί υποψήφιοι κάνουν το σφάλμα να μην ξέρουν το βιογραφικό τους σημείωμα λεπτομερώς και να μην είναι προετοιμασμένοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις που ζητούν περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτά που οι ίδιοι δηλώνουν στο βιογραφικό τους. Μην υποθέτετε ότι ακριβώς επειδή οι πληροφορίες είναι στο βιογραφικό σημείωμά σας οι συνεντευκτές δεν θα ρωτήσουν για το υπόβαθρό σας, για τις ευθύνες σας στις προηγούμενες θέσεις εργασίας και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα κάθε περίπτωσης. Αντιθέτως, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το βιογραφικό σας σημείωμα πριν από τη συνέντευξη και να εξασκηθείτε στο πως θα αποκριθείτε σε οποιεσδήποτε πιθανές ερωτήσεις πάνω σε λεπτομέρειες.

interview mistake

Μιλούν αρνητικά για προηγούμενους εργοδότες ή θέσεις εργασίας.Έχουμε δει πολλούς υποψηφίους να καταστρέφει τις προοπτικές εργασίας τους κάνοντας μειωτικές παρατηρήσεις για τους τρέχοντες ή προηγούμενους εργοδότες και για την εμπειρία τους. Αυτό είναι απολύτως ασυγχώρητο. Δεν πρέπει ποτέ να μιλήσετε αρνητικά για μια προηγούμενη (ή την παρούσα) επιχείρηση, έναν διευθυντή ή μία θέση εργασίας. Προσπαθήστε να βρείτε τις θετικές πτυχές του ιστορικού απασχόλησής σας και να εστιάσετε σε αυτές.

interview mistake

Είναι πολύ φιλικοί με το συνεντευκτήΒλέπουμε ότι πολλοί υποψήφιοι (συνήθως οι πιο άπειροι) πέφτουν στην παγίδα να εξοικειωθούν πάρα πολύ με το συνεντευκτή, πράγμα το οποίο είναι εντελώς ακατάλληλο σε μια συνέντευξη εργασίας. Ο ρόλος του συνεντευκτή είναι να σας κάνει να αισθανθείτε άνετα και να ανοιχτείτε. Ο δικός σας ρόλος είναι να πάρετε τη δουλειά. Ενώ είναι σημαντικό να είστε χαρισματικοί και να δείξετε δεξιότητες επικοινωνίας πρέπει πάντοτε να διατηρείτε την επαγγελματικής σας συμπεριφορά όσο μεγάλη κι αν είναι η αμοιβαία συμπάθεια που έχετε με το συνεντευκτή.

Μην ξεχνάτε ότι όλες οι παραπάνω συμβουλές είναι ενδεικτικές και δεν εξαντλούν τις πιθανές παγίδες μίας συνέντευξης.

για να σας βοηθήσει με βιωματικές ασκήσεις, βίντεο και έντυπο υλικό.

Καλή Επιτυχία!