Κοινωνικές Δεξιότητες

Η Άννα Δαλώση, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού μιλά για τις κοινωνικές δεξιότητες και την αξία τους στην εργασία.

Δαλώση_Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού_Κοινωνικές δεξιότητες
Δαλώση_Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού_Κοινωνικές δεξιότητες

Οι κοινωνικές δεξιότητες μας βοηθούν να εστιάζουμε τη συμπεριφορά μας σε παράγοντες έξω από τον εαυτό μας και να επικοινωνούμε αποτελεσματικά με τους άλλους. Η σημασία τους είναι τεράστια τόσο στην καθημερινή ζωή, όσο και στην εργασία. Πολλές φορές οι άνεργοι, στην αγωνία τους να συγκεντρώσουν τυπικά προσόντα (πτυχία, πιστοποιήσεις κλπ) δεν αναγνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η καλλιέργεια των δεξιοτήτων. Το αποτέλεσμα είναι ότι βλέπουμε πολύ αξιόλογους υποψήφιους να μην μπορούν να πείσουν ότι μπορούν να εργασθούν αποτελεσματικά μέσα στην ομάδα και να "κόβονται" ήδη από τη συνέντευξη επιλογής χωρίς να μπορούν να καταλάβουν τί πήγε λάθος.

Στις μέρες μας οι υποψήφιοι έχουν πραγματικά ελάχιστες πιθανότητες να τους καλέσουν σε συνέντευξη και για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένοι. Όσοι χρησιμοποιούν τις συνεντεύξεις σαν ασκήσεις για να αποκτήσουν εμπειρία στις τεχνικές της συνέντευξης θα περάσουν χρόνια και ακόμη θα αναρωτιούνται τί δεν παει καλά και δεν τους επιλέγουν.

Η κοινωνικά κατάλληλη συμπεριφορά συνδέει τους στόχους του ατόμου με τις αξίες και τους στόχους της ομάδας και αποτελεί ένα προσόν χωρίς το οποίο τα τυπικά προσόντα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν.

Οι πιο σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες είναι:

Επικοινωνίας

Συνεργασίας

Ηγεσίας

Επίλυσης συγκρούσεων/διαπραγμάτευσης

Έκφρασης αυτοπεποίθησης

Υπευθυνότητας

Ευελιξίας

Αντοχής στην πίεση

Θετικής αντιμετώπισης των πραγμάτων

Ανάληψης πρωτοβουλιών

Κοινωνικής δικτύωσης (στο internet και στην καθημερινότητα)

Ποιες κοινωνικές δεξιότητες ζητούν οι εργοδότες από τους υπαλλήλους;

Οι εργοδότες δίνουν τεράστια σημασία στον τρόπο που κάθε εργαζόμενος συνεργάζεται με τα άλλα μέλη της ομάδας εργασίας. Κατά τη συνέντευξη επιλογής αλλά και σε όλο το διάστημα απασχόλησης σε κάποια δουλειά οι εργοδότες και οι υπεύθυνοι ανθρώπινου δυναμικού αξιολογούν:

Δαλώση_Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού_Κοινωνικές δεξιότητες

Τη δεξιότητα προσεκτικής ακρόασης και καλής λεκτικής επικοινωνίας.

Τη δυνατότητα εργασίας με ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες.

Την προσαρμοστικότητα και τις δημιουργικές αντιδράσεις σε δυσκολίες.

Τη σωστή διαχείριση του εαυτού.

Την ομαδική και διαπροσωπική επαγγελματικότητα.

Την ικανότητα για συνεργασία και ομαδική εργασία.

Τη δεξιότητα διαπραγμάτευσης διαφωνιών.

Την αποτελεσματική δικτύωση (εντός και εκτός της εταιρίας).

Μαθαίνονται οι κοινωνικές δεξιότητες;

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι έμφυτες σε ορισμένους ανθρώπους. Οι υπόλοιποι πρέπει να τις καλλιεργήσουν.

Ειδικά στον τομέα της απασχόλησης, οι άνεργοι πρέπει να καλλιεργήσουν ιδαίτερα τη δεξιότητα της αυτοπαρουσίασης που αφορά τη συνειδητή και την αυθόρμητη διαχείριση των εντυπώσεων. Δεν έχουν όλοι το χάρισμα να προκαλούν θετικές εντυπώσεις για το άτομό τους.

Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού γνωρίζει πως να βοηθήσει τον άνεργο να χειριστεί τα λεκτικά και μη- λεκτικά στοιχεία της συμπεριφοράς του (εμφάνιση, στάση, έκφραση προσώπου, επαφή με τα μάτια, στάση σώματος, χειρονομίες κλπ). Ένας ενημερωμένος σύμβουλος θα σας βοηθήσει να χτίσετε το προφίλ σας τόσο στην καθημερινότητα όσο και στα μέσα μαζικής δικτύωσης (Facebook, LinkedIn, Twitter). Μπορεί επίσης να σας συστήσει κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα συμβολικού κόστους που απευθύνονται σε νέους και έχουν στόχο τη γνωριμία και την αλληλεπίδραση με νέους από διαφορετικές κουλτούρες.

Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι ο ειδικός που θα σας διδάξει τις βασικές τεχνικές της συνέντευξης επιλογής προσωπικού και θα δουλέψει μαζί σας πάνω σε πιθανές ερωτήσεις και στον τρόπο χειρισμού τους, θα σας δείξει βίντεο με παραδείγματα κλπ. Για το θέμα της προετοιμασίας για συνέντευξη επιλογής για εργασία ή για σπουδές μπορείτε να δείτε επίσης τα άρθρα της Άννας Δαλώση:

Συνέντευξη: πιθανότερες ερωτήσεις.

Συνέντευξη: κορυφαία λάθη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.