Σεμινάρια/ Training Courses

Anna Dalosi_Trainer & Educational Adviser
ArtRepreneurship

December 2016, Thessaloniki, Greece

"Empowering Youth Innovators" international training course on DEOR

The training course“Empowering Youth Innovators” was organised by “Club Serres for UNESCO” in Thessaloniki, Greece from 11 to 16/12/2016.

The educational activity focused on Innovation in youth work and especially in the field of Dissemination & Exploitation of Project Results (DEOR) in the framework of Erasmus+. The partners exchanged good practices & innovative methods for raising the visibility of their projects and the impact of youth work. By improving the participants’ competences, knowledge, skills and attitudes the project contributed in higher quality practice in youth work in general and Erasmus+ projects in particular.

Objectives:

The main objectives of this training course were: to explore ways to increase the impact of youth projects within our organisations and our communities; to extend the potential of non-formal education methods and techniques in creating original projects in order to address the needs of young people; to provide the ICT (Information Communication Technologies) skills necessary for the Digital Marketing of their projects; to improve strategic thinking and planning in order to raise the visibility of projects in the field of youth and beyond.

Profile of the participants:

30 youth trainers, youth workers, youth leaders, volunteers from 10 countries: Greece, Bulgaria, Cyprus, Germany, Spain, Lithuania, Republic of Moldova, Turkey, and Italy

Methodology:

The methodology of the training consisted on various non-formal education techniques such as ice breakers, presentations/info sessions, role playing games, small groups discussions, plenary work and brainstorming sessions. The training involved mainly "Learning by Doing.

Anna Dalosi's tasks and responsibilities within the team:

Anna Dalosi was the main Trainer and the Educational Adviser of Club Serres for Unesco for this project. She developed the training program and the evaluation procedure. Moreover, she supported the participants in the preparation of the deliverables of the project (Publication of the Project Summary, Guide for DEOR with ICT etc).

October 2016, Larnaca, Cyprus

"ARTrepreneurship", international training course on Entrepreneurship

Main aim: To improve competences linked to the professional profiles of Youth Workers, Youth Trainers and Youth Leaders with an emphasis on the Key-Competence of “Sense of Initiative and Entrepreneurship”.

Objectives:

A. To develop key skills and competences of Youth Workers, Youth Trainers and Youth Leaders in Non-formal Entrepreneurship Education and

B. To reinforce the capacity and international scope of organisations active in the youth field to promote Entrepreneurship with educational activities and initiatives to address the needs of young people.

Profile of the participants:

The training brought together 30 Youth Workers, Youth Leaders, and Youth Trainer from 10 countries-Cyprus, Albania, Azerbaijan, Czech Republic, Estonia, Italy, Lithuania, Slovakia, United Kingdom and Ukraine.

Methodology:

The project included the 7-day training course and 10 days for personal learning commitments, peer learning, online work, etc. We used:

-Non-formal participatory methods (team building activities, energisers; world café, live library, case studies, brainstorming, “speed-dating” with successful entrepreneurs, presentations, info-sessions, simulation games, reflection groups, buddy system etc);

-Learning by experience;

-Creative learning (through drawing, textiles, photography, music, etc.);

-Mentoring, to support participants to develop their project ideas and guide them in their further learning journey.

Anna Dalosi's tasks and responsibilities within the team:

Anna Dalosi is the Educational Adviser of SEAL CYPRUS in this project. She designed the working program and she delivered a number of sessions.

Anna Dalosi was the educational adviser and trainer in an international training course on Entrepreneurship

April 2016, Larnaca, Cyprus

"Making Ideas Happen", international training course on Entrepreneurship

“Making Ideas Happen” was an international training course that took place in Larnaca, Cyprus, 1-7 April 2016 focusing in Entrepreneurship with the use of innovative methods that were already tested in the business world.

Main theme: Entrepreneurship.

Main aim: Acquisition of competences (knowledge, skills and attitudes) in order to improve professional development and employability.

Learning outcome: Development of entrepreneurial skills necessary to succeed in the creation of a business/ start-up/ social enterprise/organisation.

Participants: 29 people from 13 countries.

Methodology: The training activity was based on the Business Model Canvas, a popular strategic management and entrepreneurial tool. The participants also used online tools to create Landing Pages to showcase their business ideas. All working activities aimed at fostering intercultural learning and exchange between participants from diverse backgrounds. Methodology included simulation games, role play, plenary debates, interactive lectures, audio-visual presentations, small and large group discussions, reflection groups, self- assessment and more. The training was based on learning processes stimulating creativity, active participation and initiative (entrepreneurial spirit).

Anna Dalosi's tasks and responsibilities within the team

Anna Dalosi was the Educational Adviser of SEAL CYPRUS in this project. She designed the working program and she delivered the sessions:

-Games and activities to get to know each other (Ice- breakers, name- games and warm- up activities) and introduction to the training. Overview of the training program, the objectives and the teams.

- Set up of common rules/ creating a common contract with agreed rules

- Learning agreements

- Group-building activities (Confidence building, leadership and group dynamics in order to gain knowledge and experience of decision making, to experience the role of a leader and to experience teamwork).

- Motivation and empowerment.

- "The perfect pitch" workshop, parts I & II. Aim: to develop the skill to sell ideas and persuade others in a short period of time (ie in an elevator). Tools: role- play and video recording.

- Visibility with the use of Digital Marketing & Social Media (introduction, importance, benefits, target groups, guidelines, simulation, good practices).

- Evaluation (Reflection Groups, Mid– Term, Final).

November- December 2015

"Core Employability Skills" workshops by the European Commission in Cyprus

Larnaca, Monday 16 November November 2015; Europe Direct Center LarnacaLimassol, Tuesday 24 November 2015; CUTing Edge: An American SpacePaphos, Monday 30 November 2015; Europe Direct PaphosNicosia, Wednesday 9 December 2015; Representation of the European Commission in Cyprus; EU House.

The overall aim of the workshops was to ensure that participants will be endowed with knowledge and information that will empower them in, either their search for a job, or starting their own business.

The workshops were designed first and foremost to be informative, and provide all the necessary background information and knowledge, but at the same time to be lively and as interactive as possible given the time constraint of a single day. Across all workshops, the programmes were enriched by the participation of ‘live examples’ and case studies, in addition to the resources provided.

Anna Dalosi delivered the sessions:

 • Making Yourself Irresistible to Employers Part 1: this interactive session aimed to support participants in creating an attractive and effective CV. Prior to the workshop, participants were asked to fill in a CV to use as a reference point during the session. The trainer outlined and explained the most important factors that make the CV more attractive to employers, offering an opportunity to participants to finalise theirs- with some participants presenting for live on-the-spot feedback. (INTERACTIVE)
 • Making Yourself Irresistible to Employers Part 2: this role-playing interactive session placed participants in simulated interview situations, with the aim of preparing them more effectively for real-life interview situations. During the exercise, participants were provided with real-time feedback and assessment of their performance. The trainer took the role of the leading interviewer and invited participants to assume the role of members of a panel of interviewers. (INTERACTIVE)
 • Skill 1: Self-Assertiveness and Self-Management: this session provided participants with tips and techniques for self-assertiveness and self-management, both prior to an interview and within the workplace. Participants also had the opportunity to share personal experiences and challenges they have faced in previous work environments.
 • Skill 2: Communication: this session provided participants with tips and techniques for effective interpersonal communication, both during an interview and within the workplace. They also had the opportunity to share personal experiences and challenges they have faced in previous work environments.
 • Skill 3: Planning, Prioritising and Organising: this session provided participants with tips and techniques for effectively planning, prioritising and organising their work, one of the most important challenges in a modern workplace. Participants had the opportunity to share personal experiences and challenges they have faced in previous work environments. They were divided in smaller teams and worked on different scenarios which they presented in the plenary.
 • Skill 4: Teamwork & Problem-Solving: this session provided participants with tips and techniques for working effectively as part of a team. They also worked on how to solve problems that arise in high-pressure modern work environments. Personal experiences and challenges they have faced in previous work environments were shared in the plenary.
Anna Dalosi was the educational adviser and trainer on an international training course on Leadership

October 2015"Know the Way- Go the Way- Show the Way", international training course on Leadership

“Know the Way- Go the Way- Show the Way” was an international training course by SEAL CYPRUS that took place in Larnaca, Cyprus, from 30 September to 7 October 2015 as part of a wider project with the same title.

Main theme: Leadership.

Main aim: Development of Leadership competences (knowledge, skills and attitudes) such as decision-making and working efficiently with others in order to improve professional development and employability.

Learning outcome: The training course "Know the Way- Go the Way- Show the Way” supported the participants to develop the skills required to analyze strengths and weaknesses, to set personal and professional goals and have the self-confidence to carry them out, to guide others on a course of action, to influence their behavior, and show them the way.

Participants: 42 people from 13 countries.

Methodology: All working activities aimed at fostering intercultural learning and exchange between participants from diverse backgrounds. Following a participative and learner- centered approach, we used non-formal learning activities which were closely linked to the participants' needs, aspirations and interests. The educational tools included: Ice breakers and energisers, discussions in the plenary, question and answer sessions, group- building activities, simulation exercises, debriefing after each exercise, case studies, individual work, work in small groups, brainstorming, presentations, info sessions for theoretical output, hands- on experiences, team games, tests & quiz, intercultural events (international night & city hunt), representations/ act- outs in the plenary, drama/ theatre of the oppressed, interaction with mentors and business experts, practice learning through a debate exercise and more.

Outcomes: All the main and the specific objectives of this educational activity were met. With this project we offered to youth workers, youth leaders and current/potential board members from a wide range of youth organisations the possibility to develop their leadership skills, knowledge and competencies through non‐formal education.

The types of skills which were developed are:

-Key employability skills and soft skills such as decision making, time management, facilitation of effective meetings, coaching, future planning, and partnership building, communication (active listening, speaking and presentation skills, starting meaningful conversations), negotiation skills, and the skills needed in order to set goals and have the confidence to carry them out, to influence and show the way to others.

-Leadership Skills such as How to work in a team; How to influence others towards a common goal (to guide others on a course of action); How to lead a project or an organisation; What are the good practices other organisations use regarding leadership.

-The importance of the dissemination and the exploitation of the results of their projects;

-To increase the impact of their projects within their organisations and their communities;

-To use non-formal education methods and techniques in creating original projects in order to address the needs of young people;

-To develop and implement youth projects under and beyond Erasmus+ ;

-How to become active citizens.

Anna Dalosi's tasks and responsibilities within the team

Anna Dalosi was the Educational Advisor of SEAL CYPRUS in this project. She designed the working program and she delivered the sessions:

 • Group Building, Team Work
 • Introduction to Leadership
 • Leadership vs. Management and Governance
 • Leadership Styles
 • Decision Making
 • Coaching
 • Active Listening
 • Speaking & Presentation Skills
 • Negotiation Skills
 • Master Suppression Techniques
 • Conflict Resolution & Problem Solving
 • Visibility with the use of Digital Marketing & Social Media (Introduction, Importance, Benefits, Target Groups, Guidelines, Simulation, Good Practices).
 • Future Planning & Design of International Projects.
 • Evaluation (Reflection Groups, Mid– Term, Final).
Anna Dalosi was a speaker in the Conference "Diagnostics for Enterprise Soft Skills"

18 September 2015. Synthesis Center for Education & Research. Home for Cooperation. NicosiaDiagnostics for Enterprise Soft Skills. European Conference in Cyprus

Anna Dalosi was a speaker in the above conference. In her presentation with the title "Skills' Assessment", she talked about former hiring methods and contemporary approaches. She explained the role of algorithms in skills assessment.

Here are some examples of what the big hiring companies use the algorithms for:

Looking at as many data points as possible about a person.Considering abnormal factors such as whether a person being interviewed was having an off-day.Looking at where individuals spend time online, since this has been shown to be a strong predictor of workplace skills.

Mining web presence (ie Twitter feeds) for insights, using semantic and sentiment analysis.

Success stories of job placement based on modern assessment techniques have been demonstrated.

Anna Dalosi was the facilitator of the workshop "Education & Training" during the Youth Summit in May 2015 in Nicosia. Η Άννα Δαλώση στην Εθνική Σύνοδο Νέων 2015

Μάιος 2015Εθνική Σύνοδος Νέων

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ξεκίνησε τις εργασίες για τη διαμόρφωση ενιαίας Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε Εθνική Σύνοδος Νέων την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», Λευκωσία.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν νέοι, εκπρόσωποι οργανώσεων νεολαίας και εκπρόσωποι κρατικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για την εθνική στρατηγική για τη νεολαία μέσα από τη συμμετοχή τους στα θεματικά εργαστήρια:

1. Εκπαίδευση & Κατάρτιση (Facilitator: Άννα Δαλώση).

2. Απασχόληση & επιχειρηματικότητα,

3. Υγεία & υγιής απασχόληση,

4. Συμμετοχή & εθελοντισμός,

5. Κοινωνική συμπερίληψη (Social Inclusion),

6. Δημιουργικότητα & πολιτισμός.

Η Άννα Δαλώση ήταν facilitator στο εργαστήριο "Εκπαίδευση & Κατάρτιση" στο οποίο συμμετείχαν νέοι από όλοι την Κύπρο καθώς και η παρουσιάστρια της εκδήλωσης Μυρτάνη Πιερή, νικήτρια του διαγωνισμού FameLab 2011, ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του MIM, Άκης Νικολαΐδης και άλλες προσωπικότητες.

Άννα Δαλώση_Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Άννα Δαλώση Επαγγελματικός Προσανατολισμός
Anna Dalosi was the Educational Adviser and the main trainer in an international training course on employability
Έμφυλος επαγγελματικός διαχωρισμός_Δαλώση
Παγκύπρια Σχολή Γονέων_Άννα Δαλώση
Εκπαιδευτική έκθεση στη Λάρνακα_Άννα Δαλώση

April 2015"Make an Impact!", international training course on Digital Marketing and Social Media

"Make an Impact!" was a training course that took place in Larnaca, Cyprus 27 March- 2 April 2015. The educational activity was organised by SEAL CYPRUS, the Cyprus Organisation for Sustainable Education and Active Learning. The training course was part of a wider capacity building project with the same title and a total duration of 10 months (January– October 2015).

Main theme: Digital Marketing & Social Media as tools for Dissemination & Exploitation of (Project) Results.

(Dissemination in the framework of EU funded projects means spreading information about the project results to key actors/ stakeholders). We worked on Digital Marketing and the use of a wide variety of (Social) Media to promote the results of our projects (mainly European projects) and to deliver them to the most appropriate target groups.

Main aim: to raise the visibility of our projects in order to create more influence with our international work.

Learning outcome: Special focus was given to the use of information communication technologies in order not only to coordinate (international) projects but also to multiply their impact. The participants were trained in ways to use Open Source Software and the Social Media in order to maximize the influence of their work with the youth. A "Guide for Dissemination of Results" and a booklet with the title "Working with ICT" were created with the contribution of all the trainees.

Participants: 25 people from 10 European countries (Cyprus, Belgium, Bulgaria, Croatia, Germany, Lithuania, Latvia, Romania, Malta, Italy) and one Neighboring country, Ukraine.

Methodology: The training focused largely on non-formal learning with the use of Ice breakers, Name games and Energisers, Group Building Activities, Group Division Games, Exercises, Simulation Exercises, Presentations, Games, Info sessions and Reflection (evaluation) Groups.

Anna Dalosi was the Educational Adviser of SEAL CYPRUS in this project. She designed the working program and she delivered the sessions:

 • Games and activities to get to know each other
 • Introduction to the program
 • Expectations/ fears
 • Creating a common contract with agreed rules
 • Learning agreements
 • Visibility: Get your identity right, Develop information material, Attract the right people, Material & images for publications (Do’s and don'ts), Interact with people/Get them on board.
 • Digital Marketing & Social Media (Introduction, Importance, Benefits, Target Groups, Guidelines, Simulation, Good Practices).
 • Project management essentials. How to use information communication technologies (ICT) to coordinate (international) projects.
 • Working with Press & (Social) Media/ Getting more publicity.
 • Dissemination: Showing results, Data mining (Know who to send information material to), Tools for promotion, Publicise your results, Setting up a project website (Virtual promotion), Going where the people are (Direct contact).
 • Evaluation (Reflection Groups, Mid– Term, Final).

ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου στο πλαίσιο της εκστρατείας του «Ενεργός άνεργος Νέος» διοργανώνει δύο ημερίδες υπό τον τίτλο «Ημέρα Καριέρας». Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στη Λευκωσία στις 14 Ιουνίου 2014 (Πανεπιστήμιο Κύπρου, αίθουσα 010, κτίριο 7) και στην Λεμεσό στις 21 Ιουνίου 2014 (ΤΕΠΑΚ).

Οι εν λόγω ημερίδες θα προσφέρουν στους νέους την ευκαιρία να συζητήσουν και να αναλύσουν το πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν την οικονομική κρίση και να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας. Επιπρόσθετα θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες που μπορούν οι νέοι να αξιοποιήσουν σε επίπεδο εργασίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης και κοινωνικής ζωής γενικότερα.

Διάρκεια Ημερίδας: 10:00-16:30

Σελίδα εκδήλωσης στο Facebook ΕΔΩ

"ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ"

Διάλεξη με ομιλήτρια την Άννα Δαλώση, ιδιωτική Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και συνεργάτιδα της Παγκύπριας Σχολής Γονέων, την Τετάρτη, 28/5, 18:30 στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Η επιρροή της οικογένειας στις αποφάσεις για τις σπουδές και το επάγγελμα είναι καθοριστική. Ο ρόλος του γονέα είναι ιδιαίτερα απαιτητικός, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της εφηβείας, όπου τα παιδιά καλούνται να πάρουν τις πρώτες εκπαιδευτικές αποφάσεις που θα επηρεάσουν την υπόλοιπη ζωή τους. Σκοπός της διάλεξης είναι η ενημέρωση των γονέων για θέματα που συνδέονται με την ανάπτυξη και την επαγγελματική εξέλιξη των παιδιών τους. Θα εξετασθούν θέματα επικοινωνίας, ορθής πληροφόρησης και τρόπων λήψης σωστών αποφάσεων.

Προωθήστε όπου μπορεί να ενδιαφέρει!

Παλιά Αγορά Παλουριώτισσας,

Αγ. Αντρέα 7, 1040 - Λευκωσία

τ. +357 22 797 868/870

e. polidinamo2@nicosiamunicipality.org.cy

www.nicosia.org.cy/el-GR/municipality/multipurpose-centre.aspx

23- 29 May 2014

"Prospects of Biodiversity & Active Learning" international training course on Employability

The educational activity was organised by SEAL CYPRUS, the Cyprus Organisation for Sustainable Education and Active Learning in Limassol, Cyprus

Aims & objectives

To boost youth employability which was a national priority for Youth in Action; to help the participants develop an understanding of the significance of Skills in employability; to learn how to identify the skills necessary for environmental studies, green jobs and jobs in environmental education;

to combat youth unemployment by supporting young people to explore the employment opportunities of new jobs in the fields of sustainable development, green jobs and environmental education;

to encourage the participants to develop further environmental awareness and to explore biodiversity through a holistic and experiential learning approach. Participants will be supported to realize the great value and importance of biodiversity both for humans as well as for the other living organisms – plants and animals, so as to develop positive values and attitudes towards biodiversity;

to support the young people to improve their research skills during the study visits in places of special environmental significance and centers of environmental education;

to identify the skills which are promoted by Youth in Action Programme and their value when seeking for a job;

to explore the programme Erasmus+ and to develop future partnerships.

to boost European youth cooperation and networking;

to exchange the realities of environmental challenges in different European countries;

to utilise the techniques of non-formal learning;

to explore the ecological, scenic and cultural richness of rural Cyprus;

to practice language skills.

Target group & international/intercultural composition of the group & team

The target group of the activity were youth workers and youth leaders from Cyprus, Greece, Italy, Estonia, Latvia, Lithuania, Sweden and Slovakia

Training methods used & main activities

The methodological approaches adopted followed the principles and the philosophy of the Environmental Education and the Non formal Education fostering team spirit and cooperation with a view to environmental sustainability. We used:

Discussions/ Plenary debates (to help participants to exchange ideas an become more confident to have their say in front of other people/ to develop their debate skills).

Small group discussions (to promote cooperation, interaction, sharing, brainstorming, pointing out different points of view and to make the traditional lecturing activity more interesting and the interaction in the group more strong).

Exercises (to enrich the existing experience with new things and require sharing and they provide the chance to try out skills and behavior and to check hypothesis in safe conditions).

Cultural presentations with the use of theme walls (to recognise similarities and differences, learn from them and identify future partnerships based on common needs and aspirations).

We also used:

Ice- breaking activities.

Group building activities.

Presentations in the plenary.

Field Visits in Environmental Education Centers.

Experimental workshops in the nature.

Reflection groups as a method of evaluation.

Final evaluation in the form of discussion but also with the use of a questionnaire.

Non-formal contact making games.

Future planning & partnership building activities.

All the activities were structured in such a way that participants’ opportunities for non-formal learning are maximised and their own personal and social development was supported. The trainers used the techniques of peer education and active learning. By working in groups, participants got more prepared to take active part within their organisations and their communities.

The active learning methods also allowed participants to learn from the active experience of taking part in activities – they learned how to be successful participants in small group work and from there develop an understanding of how to facilitate similar techniques; they learned how to successfully play a game, and got a greater understanding of how to lead it.

Outcomes of the activity

The non-formal learning techniques used during this project supported participants in achieving some of the key competencies of Youthpass, namely:

 • Sense of initiative & entrepreneurship
 • Communication in a foreign language (English)
 • Learning to learn
 • Social and civic competences

During the reflection groups in the afternoon the participants were encouraged to reflect on their achievement of these competencies.

The impact of the training course in the participants and the multipliers in the organisations consisted in:

- Reflection and understanding of their own society and its obstacles and possibilities for employment for young people living in both rural an urban contexts.

- Reflection and understanding of other societies in the broader Europe. Learning about the realities of Europe regarding employment and environment and what these realities mean for the young people’s daily lives. All participants have to gain from knowing and reflecting about other societies and might use practices from other countries in order to organise future intercultural projects together.

- Acquirement of new tools, skills and resources for motivating and encouraging young people to be more active in their local societies as well as addressing the community issues in their countries.

- Progress regarding personal development by understanding their abilities in different contexts.

The ideas of the future projects, the video of the training as well as the report summing up the training served as a way to multiply the effect of the training to other areas, actors and societies.

Anna Dalosi's tasks and responsibilities within the team

Anna Dalosi was the Educational Adviser and the main trainer in this project. She designed the working program and she delivered the sessions:

Introductions. Aim: Getting to know each other, our organisations, the project, the project leaders and the "Erasmus+ Programme".

Team building activities. Aim: to prepare the participants for teamwork and collaboration throughout the training course.

Organisational Marketplace. Aim: To get to know each organisation there would be short presentations; to identify organisations with similar needs in order to start a new partnership.

Professional Development & Green Jobs. Aim: to identify job opportunities in the "green" sector.

YOUTHPASS. Aim: to support the participants to reflect on the key- competences developed during the training as they are validated by the Youthpass, the European Certificate of non- formal Learning.

Developing an International Educational Project. Aim: To acquire project development skills, and to develop structures, ideas and themes that could form the basis for future partnerships.

Future planning. Aim: To reflect on how to use learning after returning home, to consolidate partnerships, and to develop project ideas for future activity within the Youth in Action programme.

"Καταπολέμηση του Επαγγελματικού Διαχωρισμού με βάση το Φύλο"

12/05/2014 Hilton Park. Σεμινάριο για καθηγητές μέσης εκπαίδευσης.

15/05/2014 Γ' Δημοτικό Σχολείο Λατσιών. Σεμινάριο για Γονείς.

02/06/2014 Hilton Park. Σεμινάριο για καθηγητές μέσης εκπαίδευσης.

12/11/2014 Lanitis Bros (Coca- Cola) Λευκωσία. Σεμινάριο για Εργαζόμενους.

17/11/2014 Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης. Σεμινάριο για Εργαζόμενους.

17/11/2014 Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης. Σεμινάριο για Εργαζόμενους.

Η 'Αννα Δαλώση ήταν εκπαιδεύτρια σε σειρά σεμιναρίων με τίτλο "Καταπολέμηση του Επαγγελματικού Διαχωρισμού με βάση το Φύλο" στο πλαίσιο του έργου "Δράσεις για μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών" που ανατέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου (Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων) σε σύμπραξη των φορέων University of Nicosia, Cardet, Mediterranean Institute of Gender Studies, Opinion.

Η δράση υλοποιήθηκε ως παρέμβαση στο πλαίσιο του Έργου: «Δράσεις για μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών», το οποίο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Διεύρυνση της αγοράς εργασίας και απασχόλησης σε συνθήκες κοινωνικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή 2007-2013».

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ αντρών και γυναικών (pay gap) είναι η διαφορά του μέσου όρου των ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών των αντρών και των γυναικών για το σύνολο της οικονομίας. Στην Κύπρο, το χάσμααμοιβών με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία, είναι 16,4% , που σημαίνει ότι για κάθε 100 ευρώ που αμείβεται ένας άνδρας κατά μέσο όρο, μία γυναίκα αμείβεται μόνο 83,6 ευρώ. Με βάση τα στοιχεία αυτά, ηΚύπρος κατατάσσεται στα 10 κράτη μέλη της Ε.Ε. με το ψηλότερο χάσμα αμοιβών. Η ύπαρξη αυτού του μεγάλου χάσματος αποδίδεται, κυρίως σε άμεσες διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και στο φαινόμενο τουέμφυλου επαγγελματικού διαχωρισμού.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ.

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014 στις 7 μ.μ.

Η Άννα Δαλώση, συνεργάτης της Παγκύπριας Σχολής Γονέων, θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα "Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Πώς λειτουργούν, τι μετρούν, πώς αξιοποιούνται για το μέλλον των παιδιών".

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με info@annadalosi.com

ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ. ΛΥΚΕΙΟ ΔΑΣΟΥΠΟΛΗΣ.

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

Το μέλλον όπως συμβαίνει σήμερα!

Η Άννα Δαλώση, συνεργάτης της Παγκύπριας Σχολής Γονέων, θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα «Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Επαγγέλματα με Προοπτικές».

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με info@annadalosi.com

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη την παρουσίαση που βρίσκεται σε μορφή .pdf στο κάτω μέρος της σελίδας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2014

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2014 στο Κτήμα Μακένζυ. Ωράριο: 10:00-13:00 & 14:00-18:00

Μαθητές και γονείς προσκαλούνται να επισκεφθούν την Εκπαιδευτική Έκθεση στην Λάρνακα με 35 εκθέτες και 5 διαλέξεις που διοργανώνει η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης της Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας.

Η Άννα Δαλώση, συνεργάτης της Παγκύπριας Σχολής Γονέων, θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα «Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Επαγγέλματα με Προοπτικές» στις 15:45.

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκου Κενεβέζου ο οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό στις 11 π.μ. Είσοδος: Δωρεάν. Βρείτε το πρόγραμμα σε μορφή .pdf στο κάτω μέρος της σελίδας.

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη την παρουσίαση που βρίσκεται σε μορφή .pdf στο κάτω μέρος της σελίδας.

Σεμινάριο ΚΕΠΛΗ_Άννα Δαλώση

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ & ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ«ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ. ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ! ΦΤΙΑΞΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ!»

Δαλώση_εκπαίδευση ΚΕΠΛΗ

Τα Κέντρα Πληροφόρησης Λάρνακας και Κάτω Πολεμιδιών σε συνεργασία με το Euroguidance θα πραγματοποιήσουν 2 μονοήμερα συνέδρια με θέμα «Είσαι Άνεργος Νέος – Ενημερώσου Τώρα». Στόχος είναι να αποκτήσουν οι νέοι γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην προσπάθεια τους να βρουν εργασία.

Λάρνακα: Σάββατο, 02 Νοεμβρίου 2013 Χώρος: Αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου Κάτω Βαρωσίων «Πετράκης Παπαδόπουλος».

Λεμεσός: Σάββατο, 09 Νοεμβρίου 2013 Χώρος: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης - Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους - οδός Αθηνών.

Οι ενότητες που θα παρουσιάσει η Άννα Δαλώση είναι:

14:30 – 15:15 Επικοινωνιακές και Κοινωνικές Δεξιότητες.

15:15 – 16:00 Social Media and Entrepreneurship (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Επιχειρηματικότητα). Μάθε πώς να φτιάξεις το δικό σου επιχειρηματικό προφίλ αλλά και πώς να προωθήσεις την δική σου εταιρεία μέσα από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης όπως είναι το facebook, twitter, skype).

ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .PDF

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

Η Εκπαιδευτική Κατασκήνωση θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 17-19 Ιουνίου 2013 και διοργανώνεται από τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου σε συνεργασία με τις υπηρεσίες Euroguidance / Eures / Ploteus, την Εθνική Υπηρεσία Κύπρου «Νέα Γενιά σε Δράση» και το Γραφείο Σταδιοδρομίας της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι διδακτικές ενότητες της Άννας Δαλώση είναι: "Τεχνικές Αφομοίωσης Μελέτης" και "Κοινωνικές Δεξιότητες- Interpersonal Skills".

Σεμινάριο ΚΕΠΛΗ_Άννα Δαλώση

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 10 Απρίλιου 2013- ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΞΕΝΙΟΝ" ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΕνημερωτική εκδήλωση της Πανκύπριας Σχολής Γονέων.

Η Άννα Δαλώση, συνεργάτης της Πανκύπριας Σχολής Γονέων ήταν προσκεκλημένη του

Συνδέσμου Γονέων του ιδιωτικού σχολείου "Ξένιον" στο Παραλίμνι.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από την επιλογή σπουδών και επαγγέλματος.

Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις Δεξιότητες δια βίου μάθησης και το ρόλο τους.

Τέλος, δόθηκαν στους γονείς πρακτικές συμβουλές για το δικό τους ρόλο στην πληροφόρηση των παιδιών για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας. Ακολούθησε διάλογος. Οι γονείς εξεδήλωσαν ζωηρό ενδιαφέρον κυρίως για τις ομάδες επαγγελμάτων:

 • Εφαρμοσμένων Φυσικών Επιστημών & Ερευνητικού Ενδιαφέροντος
 • Τεχνολογικού & Πρακτικού Ενδιαφέροντος
 • Επιχειρηματικού & Διοικητικού Ενδιαφέροντος
Η Άννα Δαλώση στο ιδιωτικό σχολείο Ξένιον
Anna Dalosi_trainer_Structured Dialogue

STRUCTURED DIALOGUE2 & 3 March 2013, Agros, Cyprus. Youth Information Center.

The Cyprus Youth Council organised a 2-day training course

The Structured Dialogue with young people has become an established process for participatory policy making in the youth field among the 27 EU Member States. The Structured Dialogue is a space for young people and policy makers to discuss and feed into EU youth policy at national

and European level together, as well as a tool to ensure that youth policy meets the needs and expectations of young people across Europe. It takes the form of national consultations at Member State level and EU Youth Conferences at European level. The Structured Dialogue is organised into 18 month cycles, with each cycle split into three phases. Each cycle has an overall theme such as social inclusion or youth participation in democratic life, which each phase focusing on a sub-priority. This is to reflect the 6 monthly rotating Presidency of the European Union between Member states.

The training course was implemented with the support of the European Programme Youth in Action, sub- action 5.1

Σχολικός Εκφοβισμός_Δαλώση
eadtu

ΔΙΑΛΕΞΗ:ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013, 18:15- 20:00

Για γονείς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς λειτουργούς

 • Ο ρόλος της οικογένειας
 • Η συνεργασία με το σχολείο
 • Εντοπίζοντας τα συμπτώματα
 • Υποστήριξη του παιδιού- δράστη & του παιδιού- θύματος
 • Πρόληψη

Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, Παλιά Αγορά Παλουριώτισσας, Αγ. Ανδρέα 7, 1040, Λευκωσία.

Δήλωση συμμετοχής: 22797865 ή polidinamo2@nicosiamunicipality.org.cy

αφήνοντας όνομα, επώνυμο και κινητό τηλέφωνο.

Κατά τη διάρκεια της διάλεξης θα παρέχεται δωρεάν φύλαξη παιδιών.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα όλων των διαλέξεων του Πολυδύναμου στο τέλος αυτής της σελίδας ως pdf. (Ενημερωτικό Φυλλάδιο-Διαλέξεις Πολυδύναμου Ιαν-Ιου 2013).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ.

1ο εργαστήρι: Σάββατο 6 Οκτώβρη 2012, 10– 5 στο γραφείο μας στη Δασούπολη

Το εργαστήρι θα επαναληφθεί Σάββατο 13 Οκτώβρη και Σάββατο 3 Νοέμβρη.

Σκοπός είναι η προετοιμασία των γυναικών ώστε να διεκδικήσουν άμεσα τη θέση εργασίας που θέλουν. Μια οργανωμένη ομαδική διαδικασία όπου αξιοποιείται η δυναμική της ομάδας, σε επίπεδο αλληλοϋποστήριξης, ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών.

Κόστος: 80 ευρώ.

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Περιγραφή και Πρόγραμμα Εργαστηρίου ΕΔΩ

Εργαστήριο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης/ Non formal Education Workshop by YEU

Η οργάνωση Youth for Exchange and Understanding διοργάνωσε διήμερο βιωματικό εργαστήριο μη τυπικής,εκπαίδευσης στον Ξενώνα Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου στις 20 & 21 Οκτωβρίου

Το Εργαστήριο απευθυνόταν σε Φοιτητές Ψυχολογίας/Παιδαγωγικού/Κοινωνικών επιστημών που ενδιαφέρονταν να μάθους νέες τεχνικές, Εργαζόμενους σε ΜΚΟ & Εθελοντές και Εκπαιδευτές νέων

Το υλικό της Άννας Δαλώση μπορείτε να βρείτε ως attachment στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

Οι φωτογραφίες από το εργαστήριο βρίσκονται στο άλμπουμ Youth Year 2012

EADTU’s 25th Anniversary Conference in Paphos, Cyprus

Δαλώση_εργαστήρι για άνεργες

The EADTU (European Association of Distance Teaching Universities) Annual Conference 2012, hosted by the Open University of Cyprus took place from 27-28 September 2012 in Paphos, Cyprus.

The European Commission was represented by Commissioner for Education, Culture, Multilingualism, Sport, Media and Youth, Ms. Androulla Vassiliou.

The Commissioner and the other prominent keynotes addressed the challenges captured under the main conference title:

’The role of open and flexible education in European higher education systems for 2020: new models, new markets, new media'.

Our presentation was "The Operation of Industry Liaison Offices at the Universities in Cyprus. The Case of the Open University of Cyprus. "

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. Λευκωσία.

EU YOUTH CONFERENCE 11-13 September 2012“Filoxenia” Conference Centre, Nicosia Η Άννα Δαλώση ήταν συντονίστρια κατά την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας. “EU Youth Conference”.

The thematic priority of the conference was "Youth Participation and Social Inclusion". During the conference, representatives from various youth organisations and government officials from EU member states, candidate countries and others discussed how youth participation leads to the social inclusion of young people, with emphasis on young people with a migrant background. The importance of the participation of young people and youth organizations especially in decision making, as an important factor for the creation of inclusive, democratic and prosperous societies was highlighted. A set of Joint Recommendations on the subject were adopted at the end of the Conference.

For more info, visit the official website

WATCH THE VIDEO

Η Άννα Δαλώση ήταν Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών στο Compasito_Μικρή Πυξίδα_Εγχειρίδιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

2012 ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΚΟ & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ. Λευκωσία.

Επιμόρφωση Δασκάλων στη μεθοδολογία του εγχειριδίου

Η Άννα Δαλώση ήταν Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών στο "Compasito_Μικρή Πυξίδα",

το Εγχειρίδιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Dalosi_NECI

Μέθοδοι μη- τυπικής Μάθησης για Ανάπτυξη Πρακτικών Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης.27- 28 Απριλίου 2012

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Σεμινάριο- εργαστήριο.

Οργανωτής: Network for European Citizenship and Identity (NECI).

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές παιδαγωγικών σπουδών και το θέμα του αφορούσε στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη (Educational Inclusion).

Περισσότερα…

Dalosi_Municipality of Nicosia

Δήμος Λευκωσίας

Προετοιμασία γονέων για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

Τετάρτη 25 Απριλίου, 2 Μαΐου και 9 Μαΐου 2012

Σειρά σεμιναρίων. Οργανωτής: Δήμος Λευκωσίας. Ώρες: 19:15-20:45

Περισσότερα…

Dalosi_Municipality of Nicosia
Dalosi_youth

Δήμος ΛευκωσίαςΣχολικός εκφοβισμός (bullying) και ο ρόλος των γονέων

Τετάρτη, 23 Μαΐου και 29 Μαΐου 2012

Σειρά σεμιναρίων. Οργανωτής: Δήμος Λευκωσίας. Ώρες: 19:15-20:45

Περισσότερα…

17-19 February 2012

EUROPEAN COMMISSION. FLAGSHIP INITIATIVE "YOUTH ON THE MOVE". LAUNCH IN NICOSIA

Anna Dalosi was the facilitator of the event Youth on the Move

Youth on the Move is the EU’s flagship initiativeto respond to the challenges young people face and to help them succeed in the knowledge economy. It is a framework agenda announcing key new actions, reinforcing existing activities and ensuring the implementation of others at EU and national levels, while respecting the subsidiarity principle. Candidate countries should also be able to benefit from this initiative, through the appropriate mechanisms. It will harness the financial support of the relevant EU programmes on education, youth, and learning mobility, as well as the Structural Funds. All existing programmes will be reviewed to develop a more integrated approach to support the Youth on the Move initiative under the next Financial Framework. Youth on the Move will be implemented in close synergy with the ‘Agenda for New Skills and Jobs’ flagship initiative, announced in Europe 2020.

Visit the photo album of the event HERE

21 Ιανουαρίου 2012 Βιωματικό εργαστήρι για Youth Workers

Κέντρο Πληροφόρησης (ΚΕΠΛΗ) Νέων Πάφου

Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Πάφου διοργάνωσε βιωματικό εργαστήριο αποκλειστικά για άτομα που εμπλέκονται ενεργά στον τομέα της πληροφόρησης & απασχόλησης της νεολαίας (youth workers).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε:

- Παρουσίαση του προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση»

- Πώς να Εμπνευστείτε από πρωτότυπες και σύγχρονες ιδέες σχετικά με τον τρόπο διοργάνωσης εκδηλώσεων νεολαίας.

- Ενημέρωση για αποτελεσματικούς τρόπους προσέλκυσης και διατήρησης του ενδιαφέροντος των νέων σε εκδηλώσεις και κατ’ επέκταση στις διάφορες οργανώσεις και προγράμματα για τη νεολαία.

Επιπλέον:

Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στη δημόσια διαβούλευση με την Εθνική Ομάδα για το Δομημένο Διάλογο. Η διαβούλευση στα πλαίσια της Δανέζικης Προεδρίας, είχε θέσει ως προτεραιότητα την τόνωση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας των νέων. Η συζήτηση εστιάτηκε στον τομέα της Οικονομικής Υποστήριξης των Οργανώσεων Νεολαίας.

Η συμμετοχή ήταν ΔΩΡΕΑΝ. Για να δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση επισκευθείτε το YOUTHYEAR 2011 PHOTO ALBUM

Η Άννα Δαλώση ήταν συντονίστρια κατά την επίσημη εκδήλωση Youth on the Move στο πλαίσιο της Κρατικής Εκπαιδευτικής Έκθεσης.

16 Δεκεμβρίου 2011

Περιθωριοποίηση – Συνυπολογισμός των Νέων με Λιγότερες Ευκαιρίες.

Ημερίδα στη Δημοσιογραφική Εστία Λευκωσίας.

Οργανωτής: Οργανισμός Νεολαίας, Εθνική Υπηρεσία του Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» & Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με την Ομάδα Εκπαιδευτών του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

Η Άννα Δαλώση ως μέλος της ομάδας εκπαιδευτών του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου πραγματοποίησε βιωματικές δραστηριότητες με θέματα όπως η ξενοφοβία και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Η Ημερίδα απευθυνόταν σε μαθητές Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Γυμνασίων ΖΕΠ. Στόχος των διοργανωτών ήταν να κινητοποιήσουν τους μαθητές ώστε να προβληματισθούν σε θέματα αξιών και νοοτροπίας και να αναγνωρίσουν τη σχέση ανάμεσα στα κοινωνικά στερεότυπα και στις προσωπικές τους αντιλήψεις για τη διαφορετικότητα. Οι εκπαιδευτές του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου χρησιμοποίησαν τη μεθοδολογία της Μη τυπικής Μάθησης η οποία ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τους μαθητές. Ο συμμετοχικός χαρακτήρας των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν ενθουσίασε τους μαθητές.

Για να δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση επισκεφτείτε το YOUTH YEAR 2011 PHOTO ALBUM

Youth in Action

Εργαστήριο για Youth Workers

14 Δεκεμβρίου 2011

Κέντρο Πληροφόρησης Νέων στα Κάτω Πολεμίδια.

Οργανωτής: Οργανισμός Νεολαίας.

Το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων στα Κάτω Πολεμίδια διοργάνωσε βιωματικό εργαστήριο αποκλειστικά για άτομα που εμπλέκονται ενεργά στον τομέα της πληροφόρησης της νεολαίας και στην εργασία με τη νεολαία (youth information officer & youth workers).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε:

- Παρουσίαση του προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση»

- Πώς να Εμπνευστείτε από πρωτότυπες και σύγχρονες ιδέες σχετικά με τον τρόπο διοργάνωσης εκδηλώσεων νεολαίας.

- Ενημέρωση για αποτελεσματικούς τρόπους προσέλκυσης και διατήρησης του ενδιαφέροντος των νέων σε εκδηλώσεις και κατ’ επέκταση στις διάφορες οργανώσεις και προγράμματα για τη νεολαία.

Dalosi_ONEK

Η συμμετοχή ήταν ΔΩΡΕΑΝ. Για να δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση επισκευθείτε το YOUTH YEAR 2011 PHOTO ALBUM

Περισσότερα…

"Quality in Local Youth Work: Tools & Methods"

12-13 Νοεμβρίου 2011

Ενότητα "Designing a project/ Σχεδιάζοντας ένα έργο"

Σεμινάριο Ομάδας Εκπαιδευτών Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

Οργανωτής: Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου.

Περισσότερα…

2011- 2012

ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ (ΚΕΠΛΗ). Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσός, Πάφος.

Σειρά σεμιναρίων για εργαζόμενους των ΚΕΠΛΗ και για νέους:

«Οργάνωση Εκδηλώσεων» & «Πρωτότυπες Ιδέες για Εκδηλώσεις Νεολαίας».

2011

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Πάφος.

Διεθνές σεμινάριο «Εμπλακείτε στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία»/

“Get Involved with EVS (European Voluntary Service)”.

2011-2012

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ». Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσός.

Σειρά σεμιναρίων σε θέματα που αφορούν τη Νεολαία:

«Πολιτισμική Πολυμορφία»,

«Το Πιστοποιητικό Άτυπης Μάθησης Youthpass»,

«Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία»

κ.λ.π. στο πλαίσιο της Προβολής & Διάχυσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νεολαία σε Δράση»/ “Youth in Action” προς την Κυπριακή κοινωνία, τους νέους και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ- ΜΑΙΟΣ 2011. Λευκωσία. Συντονίστρια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με θέμα:

«Άνοιγμα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας σε όλους τους Νέους της Κύπρου: Εργαλεία, Εμπόδια και Προοπτικές».

2011

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Αγρός.

Διακρατική Ανταλλαγή Νέων: «Διαπολιτισμικός Διάλογος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα».

Εκπαιδεύτρια στη θεματική ενότητα: «Το πιστοποιητικό Youthpass».

27/9/2010- 3/10/2010, Protaras, Cyprus

"Advanced Skills to enhance Youth Participation", international training course

By the Cyprus Youth Clubs Organization- KOKEN

Aims & objectives

to explore the theme of responsible European citizenship and how to motivate young people and the people working with the youth;

to gain experience in the use of the techniques of non-formal learning in youth organisations;

to explore the Youth in Action programme and place it in the context of youth work;

to develop cooperation across Europe and enhance European networking.

Target group & international/intercultural composition of the group & team:

20 youth workers and youth leaders from 10 European countries.

Outcomes

The impact on the participants was:

 • to gain knowledge about youth work practices in different parts of Europe;
 • to develop a shared understanding of a European citizen’s responsibilities within the world, it’s economy and environment;
 • to explore methods and techniques to motivate staff members and volunteers;
 • to learn techniques of non-formal learning and to be able to use them in their own organisations when working with young people;
 • to gain a good working knowledge of the European Programme for the Youth (Youth in Action);
 • to develop new partnerships and projects together.

Target group & international/intercultural composition of the group & team

A total of 24 participants from Cyprus, Bulgaria, Estonia, Greece, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal and Romania

2 trainers from Cyprus and 2 trainers from Estonia.

Training methods used & main activities

A range of methods of non-formal learning and peer education including

 • exercises,
 • brainstorming,
 • plenary debates,
 • small group discussions,
 • verbal and visual presentations,
 • role playing,
 • evaluation/ reflection groups.

Anna Dalosi's tasks and responsibilities within the team

Anna wrote the application for European funding and worked with the roles of Project manager, Educational Adviser & Trainer. She was also responsible for Dissemination and Exploitation of project results and she conducted the final report.

Anna Dalosi delivered the sessions:

 • Introductions. Aim: Getting to know each other, our organisations, the project, the project leaders and the "Youth in Action Programme".
 • Introduction to the European Foundations. Aim: To get to know the roles and values of the European Foundations.
 • Organisational Marketplace. Aim: To get to know each organisation there would be short presentations; to identify organisations with similar needs in order to start a new partnership.
 • Motivation. Aim: To ensure participants have an opportunity to discuss and share their motivational needs and to give them tools, techniques, skills to motivate their staff and volunteers.
 • Developing an International Educational Project. Aim: To acquire project development skills, and to develop structures, ideas and themes that could form the basis for future partnerships.
 • YOUTHPASS. Aim: to support the participants to reflect on the key- competences developed during the training as they are validated by the Youthpass, the European Certificate of non- formal Learning.
 • Future planning. Aim: To reflect on how to use learning after returning home, to consolidate partnerships, and to develop project ideas for future activity within the Youth in Action programme.

Preparation to meet the Commissioner. Aim: Preparation of the participants and guidance for the creation of a Presentation before meeting with Mrs. Androulla Vassiliou, the European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth during the Opening of the Youth in Action Programme for Cyprus (Youth in Action Event organised by the National Agency in Nicosia).

Visibility of the Project

The project was featured:

 • During the Youth in Action Event, 30 September 2010 in Nicosia.
 • In the national television show "Imaste Edo".
 • Anna Dalosi made a presentation during the Conference "European Funding Opportunities", organised by Deloitte in October 20, 2010 in Hilton Park Cyprus. The National Agency of the European Programme "Youth in Action" proposed this project as an example of Good Practices.
Dalosi_CYC
Anna Dalosi and an international team of trainees with with Mrs. Androulla Vassiliou, the European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism and Youth during the Youth in Action Event, 30 September 2010 in Nicosia
Anna Dalosi was a trainer in an international training course on Leadership in Budapest.

12-14 February 2010 Preparation meeting of the trainers.14-23 May 2010 Study Session

Study Session "Spice up your Leadership!", Training Center of the Council of Europe, Budapest.

by Rural Youth Europe (RYE) & the European Confederation of Youth Clubs (ECYC) with the support of the Council of Europe.

What is a Study Session

Study sessions are international youth events lasting between 4 and 8 days which bring together members of youth organisations or networks and experts for discussions on a specific subject leading to conclusions relevant to the priorities and programmes of the Council of Europe Youth sector. They are organised in co-operation with youth organisations and networks, and are hosted by one of the European Youth Centres. These activities are based on co-operation between the partner organisations and the Council of Europe’s Youth Department.

Aims & objectives

• To empower participants with practical skills in decision-making, good communication, group dynamics, negotiation, problem-solving, crisis management and conflict resolution.

• To support participants in building confidence in their leadership potential and assisting personal self-development of leadership competencies.

• To utilise a wide range of training tools and methods and share knowledge of training methodology between Rural Youth Europe and ECYC

• To assist ECYC and Rural Youth Europe in strengthening the “pool” of experienced youth trainers established at the “Spice Up Your Youth Club!” study session and developing future common projects.

Target group & international/intercultural composition of the group & team

34 youth workers and youth leaders from 17 European and Neighbouring Countries

An international preparatory team of 6 trainers (3 coming from ECYC and 3 from RYE) and one educational advisor.

Training methods

All working methods and activities aimed at fostering intercultural learning and exchange between participants from different backgrounds. Key materials included the “European Portfolio for Youth Leaders and Youth Workers” and the Council of Europe T-kits. Methodology included:

 • simulations,
 • role plays,
 • forum theatre,
 • interactive lectures,
 • audio-visual presentations,
 • small and large group discussions,
 • individual reflection
 • verbal and visual presentations
 • small group discussions
 • plenary debates
 • games & exercises
 • cultural presentations with the use of theme walls

Outcomes

Empowerment of youth leaders and young board members with the skills, knowledge and confidence they need to effectively lead youth clubs and organisations throughout Europe.

The study session achieved:

 • To empower participants with practical skills in decision-making, good communication, group dynamics, negotiation, problem-solving, crisis management and conflict resolution.
 • To support participants in building confidence in their leadership potential and assisting personal self-development of leadership competencies.
 • To utilise a wide range of training tools and methods and share knowledge of training methodology between Rural Youth Europe and ECYC
 • To assist ECYC and Rural Youth Europe in strengthening the “pool” of experienced youth trainers established at the “Spice Up Your Youth Club!” study session and developing future common projects.

Anna Dalosi's tasks and responsibilities

Member of the preparation team/ trainer.

Preparation and delivery of the training, evaluation.

Anna Dalosi delivered the following sessions:

- Intro to Leadership. Aims: to explore the meaning and significance of Leadership but also the emotional aspect of it. To come to a common definition of Leadership in order to use it as a basis for common understanding throughout the study session.

- Leadership Styles. Aim: to identify different styles of Leadership and understand that in Leadership there is not one single correct style.

- Coaching. Aims: Understand the meaning and significance of coaching; Define coaching in a leadership context; Understand the GROW model; Define the Key Competences of a good coach;

Develop an action plan to improve the participants‘ coaching style.

- Personal Development Plans. Aims: To enable participants to set SMART goals and develop a plan for personal/ professional development; To help participants develop strategic planning skills; To promote solidarity and support among young leaders.

- Organisations Marketplace. Directions on how to present the participating organisations in order to identify similarities and differences in our work with the youth so as to build new project partnerships.

Dalosi_Training in the Millennium Developmental Goals for YWCA Greece
Η Άννα Δαλώση ήταν εκπαιδεύτρια σε training για Project Management

2007ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ/ YWCA GREECE. Αθήνα.

Εργαστήριο: «Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και οι στόχοι της Παγκόσμιας YWCA» κατά το ετήσιο συνέδριο της ΧΕΝ Ελλάδος.

20 Νοεμβρίου 2006 & 5 Δεκεμβρίου 2006

Διαχείριση Έργου- Project Management

Δήμος Αθηναίων- Κέντρο Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας

Η Άννα Δαλώση, Σύμβουλος στο Κέντρο Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων, ήταν εισηγήτρια στο Σεμινάριο για την Επιμόρφωση Εκπαιδευτών για Στελέχη Διαχείρισης & Υποστήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Η εισηγήσεις της αφορούσαν τις ενότητες:

 • Βασικές Έννοιες της Κοινωνικής Οικονομίας & του Εθελοντισμού και
 • Διαχείριση Έργου/ Project Management.

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Equal και συγκεκριμένα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Μη Κυβερνητική Προοπτική».