Υπηρεσίες/ Training Services

Human Resources

Methods of Job Evaluation: Ranking, Classification, Point & Factor Comparison

Personnel Planning and Recruiting

Employee Testing and Selection

Interviewing Candidates

Training and Developing Employees

Άνεργοι

Ανάδειξη Κρυμμένων Ταλέντων

Ενδυνάμωση Γυναικών για (επαν-)ένταξη στην Αγορά Εργασίας

Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας (γενικά)

Το βιογραφικό σημείωμα: πώς να ξεχωρίσετε

Κοινωνική δικτύωση: χρησιμοποιήστε τα social media για να βρείτε εργασία

Η Συνέντευξη Επιλογής στην Εργασία & στις Σπουδές

Club Εργασίας (μεθοδολογία που αφορά σε σειρά συναντήσεων)

Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική και το Club Εργασίας

Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής

Ανάδειξη Κρυμμένων Ταλέντων

Η Ατομική Συμβουλευτική Συνέντευξη

Βασικές Δεξιότητες και η Στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020

Σχολική Συμβουλευτική

Δάσκαλοι & Εκπαιδευτές Ενηλίκων

Εκπαίδευση Ενηλίκων (Θεωρίες & Μέθοδοι).

Δια βίου Εκπαίδευση & Κατάρτιση (Θεωρίες & Μέθοδοι).

Μη τυπική Μάθηση

Βασικά Στοιχεία Προγραμμάτων Κατάρτισης

Μέθοδοι και τεχνικές μη- τυπικήε εκπαίδευσης

Compasito- Μικρή Πυξίδα: Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Νέοι & Youth Workers

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+/ Youth in Action (Νέα Γενιά σε Δράση)

Το Πιστοποιητικό μη- τυπικής Μάθησης Youthpass

Διαπολιτισμική Μάθηση

Πολιτισμική Πολυμορφία (Cultural Diversity)

Διαχείριση Έργου- Project Management

Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία

Advanced Skills to Enhance Youth Participation

Spice Up! Your Leadership

Coaching Youth Initiatives

Προγραμματισμός Εκδηλώσεων για τη Νεολαία

Πρωτοτυπία & Δημιουργικότητα στις Δραστηριότητες Νεολαίας (Youth Work)

Περιθωριοποίηση – Συνυπολογισμός (inclusion) των Νέων με Λιγότερες Ευκαιρίες

Η ανάπτυξη της Ιδιότητας του Ενεργού Πολίτη

Η Συνειδητοποίηση της Σημασίας της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας

Οι Δεξιότητες και η Σημασία τους για την Προσωπική και Επαγγελματική Εξέλιξη

Η μη Τυπική μάθηση και η Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Κινητικότητα Μαθητών στην Ευρώπη της Μάθησης & η Σημασία της για την Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Γυναίκες & Εργαζόμενοι με Γυναίκες

Young Women’s Leadership/ Economic Justice/ Human Rights

Peace/ Self Esteem & Body Image/ Sexual & Reproductive Health

Violence against Women/ Master Suppression Techniques and how to neutralize them

Ισότητα των Φύλων στην Εργασία

Ενδυνάμωση Γυναικών για (επαν-)ένταξη στην Αγορά Εργασίας

Γονείς

Προετοιμασία Γονέων για Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση των Παιδιών

Σχολικός Εκφοβισμός (bullying)

Συμφιλίωση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής

Οι Εκπαιδευτικές και Επαγγελματικές Επιλογές των Μαθητών και ο ρόλος των Γονέων

Καθοδήγηση Γονέων για την Προετοιμασία της Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας των Παιδιών

Ευκαιρίες Κινητικότητας Παιδιών και Γονέων στην Ευρώπη της Μάθησης

Χτίσιμο Κοινών Δράσεων Γονέων και Παιδιών για Εξωσχολικά Έργα στην Τοπική Κοινότητα

Δείτε τα θέματά μας αναλυτικά στον Κατάλογο της Πανκύπριας Σχολής Γονέων

(σαν attachment στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας)

Εργαζόμενοι με Άτομα με Αναπηρία

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση ΑμεΑ Υποστηριζόμενη Εργασία

Επαγγελματική Διαμεσολάβηση

Υποστηρικτική Τεχνολογία

Το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την Αναπηρία

Συμβουλευτική για Άτομα με Χρόνια Νοσήματα

Στελέχη NGO

Εθελοντισμός και Φιλανθρωπία

Διαχείριση Έργου (Project Management ) στις MKO

Ανεξαρτήτως Ομάδας- στόχου

Επικοινωνία

Public Speaking

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Θεσμών της

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των Διακρίσεων

Ευρωπαϊκή Πολιτική Απασχόλησης & Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

Dalosi_job search_Cyprus
Dalosi_career counselor_Cyprus
Dalosi_Adult Education_Cyprus
Dalosi_Youth training_Cyprus
Dalosi_women counseling_Cyprus
Dalosi_parent_counseling_Cyprus
Dalosi_people with disabilities_Cyprus
Dalosi_NGO_training_Cyprus
Dalosi_trainer_Cyprus