Εργαστήρι για Άνεργες Γυναίκες

Πολύπλευρη στήριξη γυναικών που αναζητούν εργασία

Poster_Unemployed Women Workshop

Η ανεργία συνιστά τραυματική εμπειρία για κάθε άτομο. Η παραμονή εκτός ενεργού εργασιακής ζωής σημαίνει έλλειψη ευκαιριών και δημιουργεί αβεβαιότητα για το μέλλον που συχνά οδηγεί σε απελπισία και αποδιοργανωτική συμπεριφορά. Το άτομο που δεν εργάζεται δυσκολεύεται ή αδυνατεί να εκπληρώσει στόχους ζωής. Η ανεργία συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, χαμηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης και μικρότερη ικανοποίηση από τη ζωή. Οι αρνητικές επιπτώσεις της ανεργίας διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο.

Οι άνεργες γυναίκες συχνά χρειάζονται ουσιαστική ενίσχυση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους και υποστήριξη για να προσδιορίσουν τις επιθυμίες τους, τα ενδιαφέροντά τους και τις προσδοκίες τους. Η επαγγελματική ετοιμότητα και ωριμότητα είναι απαραίτητη προκειμένου να έχουν οι άνεργες γυναίκες σαφείς στόχους και να επιθυμούν να τους πραγματοποιήσουν.

Το Εργαστήρι για Άνεργες Γυναίκες εστιάζει τόσο στη τόνωση της αυτοεκτίμησης, όσο και στην εκπαίδευση σε συγκεκριμένους τρόπους αναζήτησης εργασίας. Το εργαστήρι θα προσφέρει τη δυνατότητα στις γυναίκες να ξαναδούν τον εαυτό τους μέσα από μια άλλη οπτική γωνία και θα τις ευαισθητοποιήσει σε ζητήματα που οι ίδιες θεωρούν δυσλειτουργικά στη ζωή τους. Θα μπορέσουν να λάβουν έτσι πιο συνειδητές αποφάσεις που θα είναι πιο κοντά σ’ αυτό που επιθυμούν από την εργασία τους.

Στόχοι:

  • Ενδυνάμωση και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των γυναικών.

  • Αυτοδιαχείριση των γυναικών και του προγράμματός τους.

  • Συνειδητοποίηση και αξιοποίηση «κρυμμένων» ταλέντων.

  • Προετοιμασία για τη διαδικασία επιλογής προσωπικού.

  • Πρόσβαση στην πληροφόρηση για ευκαιρίες των γυναικών στην αγορά εργασίας.

  • Λήξη της ανεργίας μέσω της βελτίωσης της ικανότητας για εργασία.

  • Αντιμετώπιση ιδιαίτερων κοινωνικών προβλημάτων των γυναικών.

  • Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ωφελουμένων και των οικογενειών τους.

  • Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Προσωπικότητα και εργασία

· Απολογισμός και θετική αντιμετώπιση εμπειριών

· Αφανείς δεξιότητες- Κρυμμένα ταλέντα

· Ασκήσεις:

o Κινήτρων

o Προσδοκιών και αξιών

o Ετοιμότητας

· Μελέτες περιπτώσεων άλλων γυναικών

Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας

· Το βιογραφικό σημείωμα: πώς να ξεχωρίσετε

· Κοινωνική δικτύωση: χρησιμοποιήστε τα social media για να βρείτε εργασία. Τι να προσέξετε.

· Η Συνέντευξη Επιλογής στην Εργασία & στις Σπουδές:

o Οι ερωτήσεις και πώς να τις απαντήσετε

o Προβολή βίντεο με σωστές & λάθος απαντήσεις

o Εμφάνιση- η μόδα στο χώρο της εργασίας

Κρατικά σχέδια απασχόλησης γυναικών στην Κύπρο

Κανάλια πληροφόρησης για ευκαιρίες απασχόλησης